สนามข่าว 7 สี

กล้าลองกล้าลุย : กว่าจะเป็นเส้นก๊วยเตี๋ยว จ.ศรีสะเกษ ตอน 1