เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : สำรวจคุณภาพชีวิตประชากรแฝงในเมืองกรุง

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ตีตรงจุด ยังปักหมุดที่สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ สก. โดยเรานำเสนอปัญหาใน กทม. ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ก็ครบ 1 เดือน พอดี มีหลายปัญหารอการแก้ไข เช่นเดียวกับเรื่องนี้ ประชากรแฝงใน กทม. อีกโจทย์ใหญ่ที่ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ต้องมีแผนรับมือ มีจุดไหนน่าสนใจ ไปติดตามกับคุณสวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา

สำหรับพื้นที่กว่า 1,568 ตารางกิโลเมตร ของ กทม. มีประชากรราว 10 ล้านคน แบ่งเป็นประชากรแฝงมากกว่า 4 ล้านคน และมีชุมชนมากถึง 2,071 ชุมชน

ในปี 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำการสำรวจประชากรแฝงในประเทศไทย พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 8.24 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.1 ของประชากรทั้งประเทศ 68.15 ล้านคน โดยแบ่งประชากรแฝงออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ประชากรแฝงกลางคืน หมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ประจำจังหวัดหนึ่ง แต่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่อาศัยอยู่ และ ประชากรแฝงกลางวัน แยกเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เข้ามาเรียนหรือทำงานในจังหวัดที่ตนเองไม่ได้อาศัยอยู่

ซึ่งใน กทม. เป็นจังหวัดที่มีประชากรแฝงกลางคืนมากที่สุด คือ 2.35 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 33.4 ของประชากรแฝงกลางคืนทั่วประเทศ 7.03 ล้านคน รองลงมา คือ สมุทรปราการ 6.5 แสนคน หรือร้อยละ 9.2 และ ปทุมธานี จำนวน 4.2 แสนคน หรือร้อยละ 6

ส่วนประชากรแฝงกลางวันที่เข้ามาทำงาน กทม. ก็ติดอันดับหนึ่งเช่นกัน มีตัวเลขอยู่ที่ 4.4 แสนคน หรือร้อยละ 46.3 ส่วนอันดับ 2 คือ พระนครศรีอยุธยา 50,000 คน หรือร้อยละ 5.7 และ ปทุมธานี 40,000 คน หรือร้อยละ 4.5 ของประชากรแฝงกลางวันที่เข้ามาทำงานทั้งหมด 9.4 แสนคน

ขณะที่ ประชากรแฝงกลางวันที่เข้ามาเรียนหนังสือนั้น กทม. ก็ครองแชมป์อีกเช่นเคย โดยมีจำนวน 1.2 แสนคน หรือ ร้อยละ 43.1 รองลงมา คือ นครปฐม 20,000 คน หรือร้อยละ 5.3 และ นนทบุรี 10,000 คน หรือร้อยละ 4.5 ของประชากรแฝงกลางวันที่เข้ามาเรียนหนังสือทั้งหมด 2.7 แสนคน

ประชากรแฝงที่พูดไปทั้งหมด ยังไม่รวมประชากรแฝงที่เป็นคนต่างชาติ ซึ่งในปัจจุบันเข้ามาทำงานใน กทม. กันจำนวนมาก โดยมีการคาดการณ์ว่าไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน

ผลกระทบจากประชากรแฝงก็มีทั้งบวกและลบ ในทางบวกก็ช่วยให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น ส่วนทางลบ คือ โครงสร้างประชากรเปลี่ยน เกิดหลายปัญหา อาทิ การจัดการขยะ ปัญหาอาชญากรรม และภาระของ กทม. ในเรื่องบริการสาธารณะ ซึ่งจะกระทบต่อการวางแผนในการพัฒนาทั้งระยะสั้น และระยะยาว

ในมุมของประชากรแฝงที่เข้ามาอยู่ใน กทม. ก็มีหลายอย่างที่น่าเห็นใจ เพราะคนเหล่านี้เข้าไม่ถึงระบบหลักประกันสุขภาพ ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ของ กทม. และแน่นอนว่า ถ้าพวกเขามีทางเลือกคงไม่มีใครอยากจะจากถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง เข้ามาอยู่ในเมืองที่มีแต่ผู้คนแปลกหน้า

โจทย์ใหญ่ของ ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ คือ การบริหารท่ามกลางความหลากหลายของประชากรใน กทม. ด้วย

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว เลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ : www.ch7.com/bangkokelection