สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแหล่งผลประโยชน์คนทุจริต

สนามข่าว 7 สี - คอลัมน์หมายเลข 7 ติดตามตรวจสอบโครงการเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในหลายพื้นที่ ใช้งบประมาณจำนวนมากแต่ใช้งานได้ไม่คุ้มค่า ปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขได้อย่างไร