ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : สะพานข้ามทางรถไฟแก้อุบัติเหตุ แต่เพิ่มภาระประชาชน

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ติดตามโครงการสร้างสะพานข้ามทางรถไฟสายใต้ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุตามทางลักผ่านหรือจุดตัดรถไฟ แต่การแก้ปัญหากลับไปสร้างปัญหาใหม่ เป็นอย่างไร ติดตามจากรายงาน

สะพานข้ามทางรถไฟขนาดใหญ่มูลค่าก่อสร้างราว 39 ล้านบาท ในตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาสำคัญของกระทรวงคมนาคมคือ อุบัติเหตุที่มักมีประชาชน ใช้จุดลักผ่านหรือจุดตัดทางรถไฟโดยไม่ระมัดระวัง จนเกิดเป็นโศกนาฎกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่า

คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบพบว่า สะพานมีปัญหาเรื่องการออกแบบ กินพื้นที่ประชาชน และจุดที่ใช้สอยยังมีไม่ถึง 2 เมตร ตรงคอสะพานเสี่ยงอันตราย หากลงจากสะพานและต้องมุดไปใต้สะพานเพื่อเข้าที่นาหรือเข้าบ้าน ชาวบ้านร้องเรียนมาสองปี ร้องเรียนต่อเนื่องตั้งแต่ 2563-2565 เพราะบางคนเข้านาไม่ได้  แต่เรื่องเงียบจนโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ได้คำนึงถึงปัญหาที่จะตามมา สุดท้ายเรื่องถึงสภาผู้แทนราษฎร

นอกจากเรื่องสะพานยังพบว่ารั้วกั้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยก่อสร้าง ห่างออกมาจากทางรถไฟ ราว 5 เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่สุดขอบที่ของการรถไฟได้รับอนุญาต ปิดกั้นทางไปนา ที่เดิมเป็นถนนลูกรังหลายกิโลเมตร ส่งผลให้ชาวบ้านในหมู่ 1-4 ต้องจอดรถที่ใต้สะพานและเดินเท้าเข้านา โดยผ่านที่ดินคนอื่น และการสร้างทางรถไฟทางคู่ยังส่งผลถึงทางระบายน้ำเดิม ทำให้ช่วงฝนตกหนักน้ำระบายไม่ทันเกิดการท่วมจนที่นาของชาวบ้านเสียหาย

แม้โครงการจะมีจุดประสงค์ที่ดีเพื่อพัฒนาชุมชน และแก้ปัญหาอุบัติเหตุตามทางลักผ่าน และจุดตัดรางรถไฟ ซึ่งเป็นโครงการใหญ่อยู่ใน "โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ สัญญาที่ 1 ช่วง นครปฐม-หนองปลาไหล" แต่สิ่งที่น่าสนใจ คือ เมื่อการพัฒนาระดับประเทศเข้ามา แต่สร้างปัญหาให้คนในท้องถิ่นจะมีทางออกอย่างไร และงบประมาณที่เสียไปแล้วหากต้องแก้ไขจะสิ้นเปลืองหรือไม่ ใครต้องรับผิดชอบ ต่อความไม่รอบคอบในการทำโครงการ