เช้าข่าว 7 สี

เปิดเทอม On-site ไม่บังคับเด็กตรวจ ATK

เช้าข่าว 7 สี - เปิดเทอมใหม่กลางเดือนพฤษภาคมนี้ ศบค.เน้นย้ำให้นักเรียนไปโรงเรียน ได้กลับไปเรียนที่โรงเรียนให้มากที่สุด และไม่บังคับให้เด็ก ๆ ต้องตรวจ ATK และไม่ต้องแสดงผลตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียนแล้ว

เปิดเทอมใหม่ ให้นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนได้มากที่สุด ภายใต้มาตรการโควิด-19 และขอให้พ่อแม่ผู้ปกครอง และโรงเรียน จัดให้เด็ก ๆ ได้วัคซีนโควิด-19 ให้ครบตามเกณฑ์ ก่อนเปิดเทอมด้วยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก ๆ โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุ 5-11 ขวบ พบว่า ฉีดเข็มที่ 1 ได้ 53.6% หรือกว่า 2.7 ล้านคน และฉีดเข็มที่ 2 ไป 14.2% หรือ ประมาณ 730,000 คน ภาพรวมเด็กเล็กยังฉีดวัคซีนกันน้อยอยู่ ขณะที่เด็กโตก็ควรได้รับเข็มกระตุ้นก่อนเปิดเทอมด้วย

และเปิดเทอมใหม่นี้ กระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีนโยบายบังคับให้เด็ก ๆ ต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียนแล้ว จะตรวจเฉพาะกรณีเด็กมีอาการต้องสงสัย หรือมีความเสี่ยงเท่านั้น และถ้าเด็กติดเชื้อ ให้หยุดเรียน และเข้าสู่ระบบการรักษา มาตรการเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม ศบค.เน้นให้นักเรียนไปโรงเรียน หรือ เปิดเทอม On-site และห้ามโรงเรียนบังคับเด็ก ๆ ตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียนด้วย ให้ตรวจเฉพาะเด็ก ที่มีอาการต้องสงสัย ส่วนกรณีเด็กติดเชื้อ ให้หยุดเรียน และเข้าสู่การรักษา

แนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ผู้ติดเชื้อใหม่ ผู้ป่วยที่รักษาอยู่ รวมไปถึงผู้ป่วยอาการหนัก และอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 ลดลง

กระทรวงสาธารณสุข เชื่อมั่นว่า จะควบคุมสถานการณ์ได้ในเร็ว ๆ นี้ แล้วจะเสนอศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ยกเลิกการใช้ Thailand Pass ในคนไทย ที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศ และขยายไปสู่ชาวต่างชาติ เพื่อผ่อนคลายมาตรการ และเตรียมเข้าสู่การประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น

ผลพวงจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย กรมสุขภาพจิต เผยสุขภาพจิตของคนไทยดีขึ้นมาก ความเครียด ความกังวลเกี่ยวกับการระบาดลดลง และได้ใช้ชีวิตเป็นปกติมากขึ้น  

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทยในขณะนี้ดีขึ้นกว่าช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 เป็นอย่างมาก จากการสำรวจผ่านระบบ Mental Health Check In พบว่า ประชาชนมีความเข้มแข็งทางใจเพิ่มขึ้น ความเครียดลดลง จาก 4.74% เหลือ 2.55% อัตราเสี่ยงซึมเศร้าลดลงจาก 5.74% เหลือ 3.12% ขณะที่ความเสี่ยงฆ่าตัวตายลดลงจาก 3.14% เหลือ 1.54%