ข่าวเด็ด 7 สี

กระจายวัคซีนไฟเซอร์ฝาม่วง ให้เด็กก่อนเปิดเทอม

ข่าวเด็ด 7 สี - กรมควบคุมโรค เร่งกระจายวัคซีน "ไฟเซอร์ฝาม่วง" ให้นักเรียนกลุ่มอายุ 12 ขวบ ถึง 17 ปี ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศภายในวันนี้ (6 พ.ค.) เพื่อให้เด็กโตได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น เตรียมความพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันก่อนเปิดเทอม หลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ครอบคลุมแล้ว 75.5% และได้ฉีดเข็มที่ 3 หรือเข็มกระตุ้นแล้ว 240,000 คน คิดเป็น 5.2%

แผนเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้เด็กโต จะเปิดให้เลือกได้ตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครอง ฉีดได้ทั้งที่โรงพยาบาล หรือศูนย์ฉีดวัคซีน มีทั้งการฉีดขนาดเต็มโดส และครึ่งโดส

ข้อมูลจากศึกษาธิการจังหวัด พบว่านักเรียนอายุ 12 ขวบขึ้นไป ต้องการรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้น แบบครึ่งโดส กว่า 1.75 ล้านคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง