เกาะกระแสออนไลน์

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เดินหน้าต่อ เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ ขยายเวลาถึงก.ย.65

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ศบศ. เคาะเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ พร้อมขยายเวลาถึงเดือนกันยายน 65

วันนี้ (6 พ.ค.2565)  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 อีกจำนวน 1 ล้านสิทธิ พร้อมขยายเวลาไปจนถึงเดือนกันยายน 2565 โดยจะใช้เงื่อนไขการรับสิทธิและวงเงินเดิม 4,000 ล้านบาท จะเริ่มเปิดให้ประชาชาชนใช้สิทธิได้โดยเร็ว คาดว่าจะมีความชัดเจนในเดือนพฤษภาคมนี้

โดยรวมถึงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทัวร์เที่ยวไทย และขยายเวลาโครงการจากเดิมสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน 2565 และเหลือสิทธิ 1.3 แสนสิทธิ 

ซึ่งสำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 จะได้รับการสนับสนุนดังนี้

สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก

1.รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
2.จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน
3.เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด


สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

1.รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ
2.จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out
3.คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

1.ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร
2.สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย
3.ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง
4.ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)
5.วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 30 กันยายน 65

ขอบคุณข้อมูลจาก เราเที่ยวด้วยกัน