7HDร้อนออนไลน์

เสือโคร่งไม่ใช่สัตว์พิเศษ กรมอุทยานฯ เกาะกระแสไวรัล "ถึงคนธรรมดา" หยุดวังวนธุรกิจค้าสัตว์ป่า

เสือโคร่งไม่ใช่สัตว์พิเศษ กรมอุทยานฯ เกาะกระแสไวรัล "ถึงคนธรรมดา" หยุดวังวนธุรกิจค้าสัตว์ป่า
เกาะกระแสไวรัล ...คนธรรมดา วันนี้ (8 พ.ค.65) เพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งข้อความถึง...คนธรรมดา เรียกร้องให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยระบุว่า เสือโคร่งถูกนำมาผูกโยงกับความเชื่อและความศรัทธา ว่าจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่สามารถดลบันดาลให้ชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัย จนก่อให้เกิดการนำชิ้นส่วนของเสือ เช่น เขี้ยวเสือ หนังเสือ รวมถึงอวัยวะเพศของเสือ สร้างให้กลายมาเป็นเครื่องรางของขลังต่างๆ มากมาย

จึงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจ ที่ความเชื่อกลายมาเป็นอีกหนึ่งที่เป็นอันตรายซึ่งคุกคามชีวิตของเสือโคร่ง และทำให้เสือโคร่งกลายมาเป็นหนึ่งในสัตว์ที่กำลังตกอยู่ในวังวนของธุรกิจการค้าสัตว์ป่า และหากมนุษย์ยังไม่มองเห็นความสำคัญของชีวิตเสือ ชื่อของเสือโคร่งก็อาจกลายเป็นเพียงแค่ตำนาน ที่ลูกหลานไม่มีวันได้เห็น

ความจริงแล้วเสือโคร่งหากพ้นออกมาจากป่า ก็เป็นเพียงสัตว์ป่าธรรมดา รวมถึงสัตว์ป่าอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน พวกเขาต่างถูกความเชื่อสร้างให้สัตว์ธรรมดากลายเป็นความพิเศษ ที่ไม่มีสัตว์ป่าตัวไหนอยากเป็น หากมันเป็นที่มาของการพลัดพราก และความตาย สัตว์ป่าทุกตัวหากเลือกได้คงอยากเป็นเพียงสัตว์ป่าธรรมดาที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าอย่างมีความสุข และหากจะพิเศษก็อยากพิเศษเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ เพื่อมนุษย์จะได้มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพียงเท่านั้น

หากคนธรรมดาที่รักพวกเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ ก็ทำได้ง่ายๆเพียงพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่าแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือร่วมสนับสนุนการดูแลสัตว์ป่าของกลาง และสัตว์ป่าบาดเจ็บ