เช้าข่าว 7 สี

เตรียมตำแหน่งงานรองรับคนตกงาน

เช้าข่าว 7 สี - กระทรวงแรงงาน เตรียมตำแหน่งงานกว่า 200,000 อัตราทั่วประเทศ รองรับคนว่างงานจำนวนมากในยุคโควิด-19 คนที่ต้องการมีงานทำ สามารถสมัครงานได้แล้ว ผ่านแพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ"

กรมการจัดหางาน รายงาน ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนลงทะเบียนว่างงานมากถึง 81,151 คน ดังนั้น กรมการจัดหางานจึงเตรียมตำแหน่งงานว่างจากทั่วประเทศ จำนวน 216,240 อัตรา ให้คนที่ต้องการมีงานทำ สามารถสมัครงาน ผ่านแพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์ และ Mobile Application มีทั้งงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตำแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานชั้นนำ โดยตำแหน่งงาน 5 อันดับแรก ที่มีความต้องการมากที่สุดในขณะนี้ ได้แก่ แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ แรงงานด้านการประกอบ พนักงานขายของหน้าร้านและสาธิตสินค้า ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้าอื่น ๆ และตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า

แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับผู้หางานด้วย

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลาออกจากงาน หรือถูกลูกเลิกจ้าง และยังหางานใหม่ไม่ได้ สามารถขึ้นทะเบียนว่างงาน รายงานตัว และตรวจสอบข้อมูลขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานผ่านเว็บไซต์ e-service.doe.go.th ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชน ยืนยันตัวตันในครั้งแรกของการลงทะเบียน

เมื่อลงทะเบียนแล้วก็จะได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงาน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะพิจารณาสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนเป็นรายเดือน ผ่านบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนฯ โดยไม่ต้องเดินทางมายื่นเอกสารที่สำนักงาน