7HD ร้อนออนไลน์

กกต. ร่วมกับ กทม. จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ประชาสัมพันธ์ชวนออกมาใช้เลือกตั้ง สก. และ ผู้ว่าฯ กทม.

วันนี้ (9 พ.ค.65) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วย นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 โดยประกาศเจตจำนงสุจริตในการเลือกตั้ง พร้อมเปิดป้ายนับถอยหลังการเลือกตั้ง (Countdown) ปล่อยขบวนรณรงค์การเลือกตั้ง ออกจากบริเวณลานจัดกิจกรรม จำนวน 6 ขบวน ประกอบด้วย

ขบวนที่ 1 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ
ขบวนที่ 2 กลุ่มเขตกรุงเทพใต้
ขบวนที่ 3 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก
ขบวนที่ 4 กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ
ขบวนที่ 5 กลุ่มเขตกรุงธนใต้
ขบวนที่ 6 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 

เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สก. และ ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้ได้ผู้แทนที่ดีเข้าไปบริหารท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา โดยพร้อมเพรียงกัน