ข่าวภาคค่ำ

แจง 3 เงื่อนไข ในกฎหมาย Car seat เด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบ

ข่าวภาคค่ำ - ก่อนที่กฎหมาย พ.ร.บ.จราจร ฉบับปรับปรุง จะมีผลบังคับใช้เรื่องการจัดที่นั่งนิรภัย หรือ Car seat สำหรับเด็ก ในอีก 120 วัน เราไปดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันก่อน ว่ามีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

ตามที่ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศบังคับใช้ พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2565 โดยสาระสำคัญมีข้อกำหนดบังคับให้รถยนต์โดยสาร ต้องจัดที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบ หรือ มีส่วนสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาเดินทาง ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด เว้นแต่มีเหตุผลทางด้านสุขภาพ แต่ต้องมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท โดยมีผลบังคับใช้ใน 120 วัน หรือในวันที่ 5 กันยายนนี้

โฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยว่า รายละเอียดที่ระบุไว้ในกฎหมาย สามารถตีความวิธีการป้องกันอันตรายสำหรับเด็กเล็กได้ 3 รูปแบบ ไม่ได้บังคับตายตัวว่าต้องใช้ที่นั่ง Car seat เพียงอย่างเดียว อีกทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างออกข้อกำหนดเพื่อประกอบการบังคับใช้กฎหมายให้ชัดเจน ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดในส่วนนี้ก่อน จึงจะบังคับใช้กฎหมายได้

ขณะที่ประชาชนได้แสดงความเห็นออกมา 2 ด้าน ด้านหนึ่งรู้สึกเห็นด้วย และพร้อมปรับตัวทันที ส่วนอีกด้านตั้งข้อสังเกตว่า ผลิตภัณฑ์มีราคาค่อนข้างสูง, กฎหมายระบุบทลงโทษค่าปรับสูงถึง 2,000 บาท และเห็นว่ารัฐควรมีการจัดลำดับการบังคับใช้กฎหมายให้ดีกว่านี้