สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบถนนสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จ.นครราชสีมา

สนามข่าว 7 สี - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนที่จังหวัดนครราชสีมาพบหลักฐานชัดเจน คุณภาพถนนไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างเหตุใดมีการตรวจรับ ใครต้องรับผิดชอบ

โดย เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท ได้ทำการเจาะถนน เพื่อเก็บตัวอย่าง จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์โคกบ่ม ถึงเหมืองชลประทาน บ้านห้วยใต้ ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่ใช้งบประมาณ 152,000 บาท ของ อบต.สะแกราช ในการก่อสร้าง โดยโครงการดังกล่าว เริ่มสัญญาก่อสร้างวันที่ 22 กรกรฎาคม ถึง 19 กันยายน 2563 และด้วยการเจาะหาความหนาของพื้นถนนคอนกรีต เพื่อตรวจสอบดูว่าความหนาของถนนคอนกรีตเส้นทางนี้ พบพิรุธหนาไม่ได้ตามมาตรฐาน โดยจากการขุดเจาะของผู้เชี่ยวชาญของกรมทางหลวงชนบทใน 3 จุด บริเวณหัวถนน กลางถนน และท้ายถนน พบว่าจุดแรกหนา 9.5 เซนติเมตร จุดที่ 2 หนา 10 เซนติเมตร และจุดสุดท้ายหนา 11.5 เซนติเมตร ผิดไปจากแบบที่กำหนดให้ถนนต้องหนา 15 เซนติเมตร

ซึ่งกรณีนี้ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า เนื่องจากถนนสายดังกล่าวมีการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อย และหมดระยะประกันตามสัญญา และรัฐยังได้รับความเสียหายไปแล้ว หลังจากนี้จะนำข้อมูลดังกล่าว ไปประกอบสำนวน เพื่อเข้ากระบวนการขอเปิดไตร่สวน และหาผู้ต้องรับผิดชอบมาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

กรณีนี้หากมีความคืบหน้าในกระบวนการไตร่สวนว่าเป็นอย่างไร คอลัมน์หมายเลข 7 จะได้มีการติดตามนำมาเสนอต่อไป