เกาะกระแสออนไลน์

โอนแล้ว เช็กเงินอุดหนุนบุตร เดือนพฤษภาคม 2565 เงินเข้าพร้อมกัน 3 กลุ่ม

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าการโอนเงินอุดหนุนบุตร เดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งมีการโอนให้แล้วในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th

สำหรับเงินอุดหนุนบุตรผู้มีสิทธิประจำเดือนพฤษภาคม 2565 มีจำนวน 2,347,649 บาท จะได้รับเงินเข้าปัญชี 600 บาท

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางยังได้โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินช่วยเหลือผู้พิการด้วย โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังได้อนุมัติเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุ คนละ 100-250 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายน 2565 นี้ รวมเป็น 700-1,250 บาทต่อเดือน ตามช่วงอายุ

1.เบี้ยผู้สูงอายุ 600 -1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

- อายุ 60 -69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บ./เดือน รวมเป็น 700 บ./เดือน

- อายุ 70 -79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บ./เดือน รวมเป็น 850 บ./เดือน

- อายุ 80 -89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บ./เดือน รวมเป็น 1,000 บ./เดือน

- อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน รวมเป็น 1,250บ./เดือน

2.เบี้ยผู้พิการ 800 - 1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

- ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน) โอนเข้าบัญชีทุกเดือน

- ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ก็จะได้รับเบี้ยผู้พิการ โอนเข้าบัญชี 800 บาท


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ