ห้องข่าวภาคเที่ยง

เสียงบ่นคน กทม. : สารพัดอุปสรรคบนทางเท้า

ห้องข่าวภาคเที่ยง - เสียงบ่นคน กทม. วันนี้ ไปดูสารพัดปัญหาบนทางเท้าที่คนกรุงเทพฯ ต้องเผชิญ แม้จะแก้ไขกันมาหลายยุคสมัย แต่ปัญหานี้ก็ยังคงผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ติดตามกับคุณภานุรัจน์ ศนีบุตร

เสียงสะท้อนกึ่งบ่นจากคน กทม. ใช้ทางเท้าเป็นประจำกับสารพัดปัญหาที่เจอ ซ้ำซาก ไม่เคยได้เดินแบบหย่อนใจ ลืมมองทางเมื่อไหร่ อันตรายอาจมาถึงตัว

สิ่งกีดขวางหลายรูปแบบ ราวกับเล่นเกมหลบกับระเบิด กว่าจะเดินถึงจุดหมาย เล่นเอาเหนื่อย ไหนจะเรื่องความแข็งแรง คงทน จนเกิดการตั้งคำถาม แต่ละครั้งที่ซ่อมแซม ปรับปรุง เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ เหตุใดพังแล้วพังเล่า

ทางเท้าหลายจุดกลายเป็นทางเท้าที่ไม่เอื้อต่อการเดินเท้า ไม่ใช่คนทุกกลุ่มที่จะสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

อุปสรรคบนทางเท้า ปัญหาเรื้อรังของกรุงเทพฯ ที่ยังมีการร้องเรียนถี่ สะท้อนคุณภาพชีวิตของคนเมือง

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว เลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ : www.ch7.com/bangkokelection