ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบถนนสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จ.นครราชสีมา

ข่าวภาคค่ำ - เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนที่มีการร้องเรียนว่าก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ เป็นอย่างไร ติดตามได้ในคอลัมน์หมายเลข 7

โดย เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท ได้ทำการเจาะถนนเพื่อเก็บตัวอย่าง จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์โคกบ่ม ถึงเหมืองชลประทาน บ้านห้วยใต้ ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่ใช้งบประมาณ 152,000 บาท ของ อบต.สะแกราช ในการก่อสร้าง โดยโครงการดังกล่าว เริ่มสัญญาก่อสร้างวันที่ 22 กรกฎาคม ถึง 19 กันยายน 2563 และด้วยการเจาะหาความหนาของพื้นถนนคอนกรีต เพื่อตรวจสอบดูว่าความหนาของถนนคอนกรีตเส้นทางนี้ พบพิรุธหนาไม่ได้ตามมาตรฐาน โดยจากการขุดเจาะของผู้เชี่ยวชาญของกรมทางหลวงชนบทใน 3 จุด บริเวณหัวถนน กลางถนน และท้ายถนน พบว่าจุดแรกหนา 9.5 เซนติเมตร จุดที่ 2 หนา 10 เซนติเมตร และจุดสุดท้ายหนา 11.5 เซนติเมตร ผิดไปจากแบบที่กำหนดให้ถนนต้องหนา 15 เซนติเมตร

ซึ่งกรณีนี้ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า เนื่องจากถนนสายดังกล่าวมีการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อย และหมดระยะประกันตามสัญญา และรัฐยังได้รับความเสียหายไปแล้ว หลังจากนี้จะนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบสำนวน เพื่อเข้ากระบวนการขอเปิดไต่สวน และหาผู้ต้องรับผิดชอบมาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

กรณีนี้หากมีความคืบหน้าในกระบวนการไต่สวนว่าเป็นอย่างไร คอลัมน์หมายเลข 7 จะได้มีการติดตามนำมาเสนอต่อไป