เช้านี้ที่หมอชิต

WHO กระตุ้นไฟเซอร์ผลิตยาเม็ดแก้โควิด-19 เพิ่ม

เช้านี้ที่หมอชิต - องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกมาแถลงขอให้บริษัทไฟเซอร์ ช่วยลดราคายาแพ็กซ์โลวิด (Paxlovid) เพื่อนำมาใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพราะตอนนี้เป็นความต้องการในหลายประเทศ แต่ราคาที่ขายคอร์สหนึ่งราคา 15,000 บาท ทำให้ประเทศที่ยากจนเข้าถึงยาชนิดนี้ได้ยาก