ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : เร่งสอบ ผญบ.สวมใบเกิด - จนท.เก็บส่วยแรงงานข้ามชาติ

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ติดตามขบวนการทุจริตลักลอบขนของหนีภาษี และการแอบเข้าเมืองของแรงงานข้ามชาติ บริเวณท่าน้ำริมแม่น้ำสาย จังหวัดเชียงราย หลังอดีตปลัดอำเภอแม่สาย ร้องกรรมาธิการ ป.ป.ช. ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน โดยอ้างว่ามีการสวมใบเกิด เพื่อให้ได้สัญชาติไทย คุณสุธาทิพย์ ผาสุข มีรายงานเรื่องนี้

นี่เป็นเสียงช่วงหนึ่งของอดีตปลัดอำเภอแม่สาย ซึ่งเปิดเผยรายละเอียดข้อสงสัย ให้คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบคุณสมบัติการปฏิบัติหน้าที่ และการได้สัญชาติไทยของผู้ใหญ่บ้านเกาะทราย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาย ซึ่งพบข้อมูลหลักฐานว่าอาจได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ระหว่างการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบปัญหาชายแดนที่จังหวัดเชียงราย และตรวจสอบท่าน้ำริมแม่น้ำสายหลายแห่ง

ระหว่างการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบปัญหาชายแดน ที่จังหวัดเชียงราย กรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ยังพบปัญหาการปลูกสร้างอาคารคอนกรีตรุกล้ำลงบริเวณท่าน้ำริมแม่น้ำสายซึ่งเป็นที่สาธารณะ ใกล้กับจุดผ่านแดนถาวรแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก มีซอยเข้า-ออกเชื่อมกับถนนฝั่งประเทศเมียนมา ซึ่งขณะนี้มีการก่อสร้างเป็นตลิ่ง จึงอาจเป็นช่องว่างที่ทำให้ถูกใช้เป็นจุดลักลอบขนแรงงานข้ามชาติและสินค้าเถื่อน

ด้วยลักษณะภูมิประเทศเขตชายแดนไทยและเมียนมา ในเขตอำเภอแม่สาย ที่มีความยาวถึง 48 กิโลเมตร ในทางบกและทางน้ำ ซึ่งไม่มีสิ่งกีดขวาง ทำให้ที่ผ่านมามีแรงงานข้ามชาติแอบลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายเป็นระยะ โดยเฉพาะช่วงที่ประเทศไทยมีการปิดพรมแดนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เห็นได้จากสถิติการจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมือง ช่วงเดือนธันวาคม 2564 - เมษายน 2565 ที่มีมากเกือบ 700 ราย

การลงพื้นที่ของทีมข่าว ทำให้ได้รับข้อมูลอีกด้วยว่า ที่นี่ ยังมีเจ้าหน้าที่รัฐบางราย แสวงหาผลประโยชน์ เรียกรับส่วย เก็บเงินคนข้ามฝั่งเป็นรายหัว เพื่อเลี่ยงกับการถูกจับกุม ส่วนจะขยายผลเชื่อมโยงใครบ้าง เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสวบสวนหาหลักฐานเอาผิดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการเหล่านี้