ห้องข่าวภาคเที่ยง

โซเชียลชื่นชมโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ให้ไว้ทรงผมได้ตามความเหมาะสม

ห้องข่าวภาคเที่ยง - โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ออกแนวปฏิบัติการไว้ทรงผมนักเรียน ทั้งผู้หญิง และผู้ชาย ให้ไว้ผมสั้น หรือยาวก็ได้ แต่จะต้องเป็นไปตามความเหมาะสม โซเชียลติดแฮชแท็กแห่ชื่นชม และถือเป็นการเคารพสิทธิเด็ก ๆ และความเท่าเทียม และเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เผยแพร่แนวปฏิบัติทรงผมนักเรียน โดยนักเรียนชาย ให้ไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ ถ้าไว้ยาว ด้านข้าง ด้านหลัง ต้องไม่เลยตีนผม ด้านหน้า และกลางศีรษะ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม ส่วนนักเรียนหญิงไว้สั้นหรือยาวก็ได้เช่นกัน ถ้าไว้ผมยาว ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม รวบให้เรียบร้อย และติดโบว์ของโรงเรียนฯ

หลังจากโรงเรียนฯ โพสต์ผ่านแฟนเพจฯ ชาวเน็ตก็เข้าไปชื่นชมกันจำนวนมากที่เคารพสิทธิของเด็ก ๆ ให้เกิดความเท่าเทียม พร้อมชื่นชมผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษา และอนุญาตให้เด็ก ๆ ตัดสินใจไว้ทรงผมได้ด้วยตัวเองตามความเหมาะสม ถือเป็นโรงเรียนสมัยใหม่ของเด็ก ๆ รุ่นใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้เด็ก ๆ เรียนอย่างมีความสุข

ขณะที่โลกออนไลน์ มีการติดแฮชแท็ก #ทรงผมนักเรียน และ #ยกเลิกทรงผมนักเรียน ชื่นชมแนวปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง และต้องการให้โรงเรียนอื่น ๆ ดูเป็นตัวอย่าง พร้อมยกเลิกทรงผมนักเรียนชายที่ให้ตัดสั้นเกรียน และผู้หญิงที่ต้องตัดสั้นเท่าติ่งหู เพื่อคำนึงถึงสิทธิของเด็ก ๆ และให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ที่หลาย ๆ โรงเรียนยังไม่ปฏิบัติตาม แต่กลับยึดถือแนวปฏิบัติที่ทำสืบต่อกันมา

หากไปดูที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563 ในข้อที่ 4 ระบุไว้ชัดเจนว่า นักเรียนชาย จะไว้ผมสั้น หรือผมยาวก็ได้ ถ้าไว้ผมยาว ด้านข้าง ด้านหลัง ต้องไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และมีความเรียบร้อย ส่วนนักเรียนหญิง ไว้สั้น หรือยาวก็ได้เช่นกัน แต่ทุกคนห้ามดัดผม ย้อมผม ไว้หนวดเครา หรือ ตัดแต่งทรงผมเป็นลวดลาย ซึ่งถือว่าโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษา ที่ออกมาตั้งแต่ปี 2563