ห้องข่าวภาคเที่ยง

ขึ้นบัญชี Car seat เป็นสินค้าควบคุม ย้ำยังไม่มีการปรับขึ้นราคา

ห้องข่าวภาคเที่ยง - กระทรวงพาณิชย์ ประกาศขึ้นบัญชี Car seat เป็นสินค้ากลุ่มต้องติดตาม ผู้ผลิต ห้างร้านจะปรับขึ้นราคาต้องแจ้งล่วงหน้า ย้ำยังไม่มีการปรับขึ้นราคา

หลังมีการออกกฎหมาย กำหนดให้ผู้โดยสารซึ่งอายุไม่เกิน 6 ขวบ ต้องนั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือ คาร์ซีท นั้น ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้กำหนดให้สินค้า คาร์ซีท เป็นหนึ่งในสินค้าที่ติดตามดูแล (วอทช์ ลิสต์) ประจำเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะมีการติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายอย่างใกล้ชิด กรณีมีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผลอันควร อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้หากพบการฉวยโอกาสในลักษณะดังกล่าว ประชาชนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้หลังจากได้หารือกับผู้ประกอบการห้างส่ง ค้าปลีก และแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ผู้เกี่ยวข้องยืนยันว่าไม่มีการปรับขึ้นราคาจำหน่ายคาร์ซีท แต่กลับมีการจัดโพรโมชันลดราคาอย่างต่อเนื่อง และหากผู้ผลิตขอปรับขึ้นราคาจำหน่ายก็จะแจ้งให้กรมฯ ทราบก่อน ส่วนห้างที่ยังไม่มีสินค้า คาร์ซีท วางจำหน่าย ก็รับที่จะไปพิจารณาวางแผนการจำหน่ายต่อไป เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน

ส่วนความคืบหน้า กรณีถุงลมนิรภัยในรถยนต์หลายรุ่นบกพร่อง ล่าสุดบรรดาค่ายรถยนต์เร่งแจ้งลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และจดหมายให้นำรถยนต์ที่เหลืออีก 680,480 คัน จากจำนวนทั้งสิ้น 1,725,816 คัน เข้าเปลี่ยนถุงลมนิรภัย แบบไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน และเพื่อความปลอดภัยกับเพื่อนร่วมเส้นทาง