ห้องข่าวภาคเที่ยง

นายกฯ พบ ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ

ห้องข่าวภาคเที่ยง - นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้ว เตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ขณะที่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ขอรัฐเร่งช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานฐานทัพร่วมแอนดรูส์ รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกาแล้ว เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ตามเวลาประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคมนี้

ทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงโรงแรมที่พัก คนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ มารอต้อนรับมอบดอกไม้ให้กำลังใจ ซึ่งมีทั้งตัวแทนทีมไทยแลนด์ และผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ได้สะท้อนปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานถูกกฎหมาย และต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนให้คนไทยที่จะทำงานในต่างประเทศ ได้รับวีซ่าทำงานอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุน Soft Power ของไทย

ขณะที่ นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทุกคนที่มาให้การต้อนรับ พร้อมทักทายอย่างเป็นกันเอง และได้สั่งการให้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน รับเรื่องของผู้ประกอบการไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

สำหรับหัวข้อการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-สหรัฐ จะเน้นการขับเคลื่อน ฟื้นฟู และการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาค หลังโควิด-19 คลี่คลาย ทั้งความมั่นคงด้านสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความร่วมมือทางทะเล การค้าการลงทุน ห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาด้านดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่มุ่งเน้นถึงความเป็นแกนกลางของอาเซียน และการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่งคั่งยังยืน