ห้องข่าวภาคเที่ยง

รับบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และสก.

ห้องข่าวภาคเที่ยง - สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ใน กทม. ทยอยเดินทางมารับบัตรเลือกตั้งผู้สมัคร ผู้ว่าฯกทม.และผู้สมัคร สก. ท่ามกลางการรักาาความปลอดภัยที่แน่นหนา เพื่อนำมาจัดเก็บก่อนถึงวันเลือกตั้ง 22 พฤษภาคมนี้ บรรยากาศตอนนี้เป็นอย่างไร ติดตามการรายงานของคุณทัศนีย์ ลาสันเทียะ รายงานสดจากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง คลอง 9 จังหวัดปทุมธานี

บรรยากาศที่โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง คลอง 9 จังหวัดปทุมธานี ตัวแทนแต่ละเขต ทั้ง 50 เขต ทยอยเข้ามารับบัตรเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นับถอยหลังอีกแค่ 10 วัน ก็จะถึงวันที่คนกรุงเทพมหานครรอคอย เตรียมตัวออกมาเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ สก. ส่วนความคืบหน้าวันนี้ บัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และบัตรเลือกตั้ง ผู้สมัคร สก. ได้ตีพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนัดหมายให้ตัวแทนจากสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เดินทางเข้ามารับบัตรเลือกตั้งในวันนี้ เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ยังสำนักเขตการปกครองทั้ง 50 เขต

สำหรับการเดินทางเข้ามา มีขั้นตอนที่รัดกุมเพื่อความปลอดภัย บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามเข้ามาในพื้นที่

โดยจะแบ่งการรับบัตรออกเป็น 2 ช่วง คือ เช้านี้จะแบ่งมารับ 25 เขต และช่วงบ่าย อีก 25 เขต จากการสังเกตการณ์เช้านี้ มีเขตธนบุรี เขตบางขุนเทียน เขตบางกะปิ เขตบางกอกใหญ่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตพระโขนง ที่เดินทางมารับบัตรเลือกตั้งแล้ว โดยขั้นตอนในการส่งมอบบัตรจะมีคณะกรรมการร่วมตรวจสอบ และติดตามเรื่องของการดูแลจัดเก็บบัตรให้อยู่ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย ก่อนที่จะประทับตราสัญลักษณ์ ใช้เป็นบัตรเลือกตั้งเฉพาะพื้นที่นั้นๆ

ข้อสังเกตบัตรเลือกตั้งครั้งนี้  สำหรับบัตรเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม. จะมีขนาดใหญ่เท่า A4 เป็นบัตรสีน้ำตาล ส่วนบัตรเลือกตั้งผู้สมัคร สก.จะมีขนาดเล็กกว่า และใช้เป็นบัตรสีชมพู

ในวันเลือกตั้ง จะต้องดูสีบัตรให้ดี บัตรสีน้ำตาล เลือกผู้ว่าฯ กทม. ส่วนบัตรสีชมพูใช้เลือกผู้สมัคร สก. และให้ตรวจสอบป้ายรายชื่อผู้สมัครหน้าหน่วยเลือกตั้ง กรณีมีผู้สมัครบางคนถูกตัดสิทธิไปแล้ว เพื่อป้องกันบัตรเสียด้วย

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว เลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ : www.ch7.com/bangkokelection