7HDร้อนออนไลน์

“คาร์ซีต” ห้ามขึ้นราคา ฉวยโอกาสโดนจับปรับ พณ.ประสานห้างค้าส่ง-ค้าปลีกนำเข้าสินค้าราคาประหยัด

วันนี้ (12 พ.ค.65) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงประเด็นกฎหมายบังคับเด็กอายุไม่ถึง 6 ขวบ โดยสารรถยนต์ต้องนั่งคาร์ซีต โดยระบุว่า กฎหมายจะบังคับใช้วันที่ 5 ก.ย.65 หรืออีกประมาณ 4 เดือน กรมการค้าภายใน ได้ประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญห้างสรรพสินค้าและผู้บริหารแพลตฟอร์มต่างๆ ที่จำหน่ายคาร์ซีต มาหารือ และสั่งห้ามปรับขึ้นราคาโดยเด็ดขาด ถ้ามีการขอปรับราคาเพราะต้นทุนนำเข้าสูงขึ้นหรือเหตุอื่น ต้องขออนุญาตกรมการค้าภายในก่อน และขอความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าที่มีศักยภาพ ให้ช่วยนำเข้าคาร์ซีตราคาประหยัดมาจำหน่ายในประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคปฏิบัติตามกฏหมายต่อไป

จากนี้จะติดตามการจำหน่ายคาร์ซีตในแพลตฟอร์มต่างๆ โดยกรมการค้าภายในแจ้งแล้วว่าห้ามแก้ไขหรือปรับราคาขึ้น หากมีการฉวยโอกาส ตรวจพบจะดำเนินคดีตามมาตรา 29 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ถือว่าเข้าข่ายค้ากำไรเกินควร  มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากผู้บริโภคพบข้อสงสัยว่าจะเป็นการค้ากำไรเกินควร ขอให้ช่วยแจ้งสายด่วนกระทรวงพาณิชย์ 1569 เพื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้เท่าที่ติดตามราคาคาร์ซีตในตลาด จากการสำรวจของพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าราคามีความแตกต่างกันมากตามคุณภาพรูปแบบต้นทุนนำเข้า ตั้งแต่ 1,500-30,000 บาท ซึ่งแตกต่างกันมาก จะต้องมีการดำเนินการติดตามโดยใกล้ชิดต่อไป