ข่าวเด็ด 7 สี

ศบค.รายงานความพร้อมก่อนเปิดเทอม

ข่าวเด็ด 7 สี - ศบค. รายงานความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนกว่า 35,000 โรงเรียน พร้อมที่จะเปิดเรียนออนไซต์ ให้เด็กไปโรงเรียนได้ 100% มีจำนวน 4,924 โรงเรียน ที่เหลือเป็นไปตามความพร้อมแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่สถานการณ์ แต่ละโรงเรียนที่นักเรียนฉีดวัคซีนกันยังไม่ครบถ้วน ก็สามารถจัดการเรียนการสอนผสมผสานได้ ได้แก่ เรียนออนไลน์ เป็นต้น

สำหรับความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้นักเรียน ปรากฏว่า เด็กอายุ 12 ขวบขึ้นไป ได้ฉีดเข็มที่ 1 แล้ว 95.53% และเข็มที่ 2 78.47% แต่เข็มกระตุ้นยังน้อย 1.26% ส่วนเด็กเล็กอายุ 5-11 ขวบ เข็มที่ 1 ได้ฉีดแล้ว 52.99% เข็มที่ 2 ฉีดแล้ว 8.79% ของจำนวนเด็กเล็กทั้งหมดกว่า 5.2 ล้านคน