7HD ร้อนออนไลน์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยืนยัน ข่าวทหารขุ่มขู่ผู้ไปร่วมงานวันฮารีรายอ ไม่เป็นความจริง

(12 พ.ค.65)  ตามที่เพจข่าวความจริงสามจังหวัดภาคใต้ ได้โพสต์ข้อความ กรณีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ได้มีกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 กว่า 10 นาย เข้าไปในหมู่บ้านโฉลง ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อข่มขู่หาข้อมูลผู้ไปร่วมงานเฉลิมฉลองวันฮารีรายอ ที่หาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ที่ผ่านมา


ทั้งนี้จากข้อความที่ปรากฎ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่ามีกำลังพลของหน่วยในพื้นที่ เข้าไปข่มขู่เยาวชนดังที่กล่าวอ้าง สำหรับภาพที่ปรากฏเป็นภาพเก่าเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้จัดกำลังเข้าไปสนับสนุนภารกิจของนายอำเภอกรงปินัง และติดตามความคืบหน้าในการสร้างบ้านให้ราษฎรผู้ยากไร้ จึงไม่เป็นไปตามที่เพจดังกล่าวได้พยายามเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จแต่อย่างใด


ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยพลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ให้ความสำคัญในนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนส่งเสริมอัตลักษณ์ วัฒนธรรมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งไม่มีเหตุผลใดที่หน่วยจะเข้าไปข่มขู่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ยกเว้นแต่จะมีการกระทำที่ผิดกฎหมาย


ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าเพจข่าวความจริงสามจังหวัดภาคใต้ เป็นเพจที่ปกปิดสถานะความมีตัวตนและได้เคลื่อนไหวด้วยการเสนอข่าวอันเป็นเท็จและบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่รัฐและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ขอให้ทุกท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข่าวสาร รวมทั้งตรวจสอบให้รอบด้านก่อนที่จะเชื่อหรือส่งต่อให้ผู้อื่น เพื่อที่จะได้ไม่เป็นแนวร่วมมุมกลับซ้ำเติมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้มีความยุ่งยากมากขึ้น