รอบรั้วรอบโลก

อียู เตรียมยกเลิกบังคับสวมหน้ากากบนเครื่องบิน

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งยุโรป (ECDC) และองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) ประกาศว่า นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป จะยกเลิกมาตรการบังคับสวมหน้ากากบนเครื่องบินที่เดินทางภายในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป หรือ อียู รวมทั้งยกเลิกบังคับสวมหน้ากากภายในบริเวณสนามบิน ขณะเดียวกัน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งยุโรป ย้ำว่า แม้ว่าการสวมหน้ากากจะไม่ถือเป็นมาตรการภาคบังคับแล้วก็ตาม แต่ขอให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการรักษาระยะห่างทางกายภาพด้วย

ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา หลายสายการบินของสหรัฐฯ ได้ประกาศยกเลิกมาตรการบังคับสวมหน้ากากบนเครื่องบินแล้วเช่นกัน หลังศาลรัฐฟลอริดา วินิจฉัยว่าการบังคับสวมหน้ากากบนบริการขนส่งสาธารณะเป็นเรื่องไม่ชอบด้วยกฎหมาย