ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ส่องความคุ้มค่า พิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตางบฯ 235 ล้านบาท

ข่าวภาคค่ำ - มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่คอลัมน์หมายเลข 7 ให้ช่วยตรวจสอบการใช้งบประมาณของ อบจ.กระบี่ ในการปรับปรุงเรือหลวงลันตาเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันแทบจะไม่ได้เปิดใช้งาน ขณะที่การตรวจสอบ พบมีการใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 225 ล้านบาท ติดตามรายละเอียดจากรายงาน

คอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับการร้องเรียนให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เกี่ยวกับการปรับปรุงเรือหลวงลันตาเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เป็นอุทยานการเรียนรู้ฝั่งทะเลอันดามัน และแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ แต่ปัจจุบันแทบจะไม่ได้เปิดใช้งาน จึงตั้งข้อสังเกตว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ใช้งบประมาณไปอย่างไม่คุ้มค่าหรือไม่

จากการค้นหาข้อมูล พบโครงการนี้ดำเนินการใช้งบประมาณในการปรับปรุงก่อสร้าง ตั้งแต่ปี 2552-2558 มีแหล่งงบประมาณที่มาจาก 5 ส่วน ประกอบด้วย งบกลุ่มจังหวัดอันดามันกว่า 125 ล้านบาท งบ อบจ.กระบี่ กว่า 7 ล้านบาท งบเหลือจ่ายกว่า 26 ล้านบาท เงินสะสม อบจ.กระบี่ กว่า 34 ล้านบาท เงินบริจาค เงินจำหน่ายของที่ระลึก ขายวัตถุมงคลกว่า 30 ล้านบาท และยังมีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ในปี 2559-2561 อีกจำนวน 10 ล้านบาท เท่ากับโครงการนี้ มีการใช้งบดำเนินการทั้งสิ้นไปแล้วกว่า 235 ล้านบาท เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากก่อนหน้านี้ติดขัดเรื่องข้อระเบียบกฎหมาย

ข้อร้องเรียนที่เข้ามา ยังมีการตั้งข้อสังเกต เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์โครงการที่มีลักษณะเดียวกัน นั่นคือ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ที่จัดทำโดยเทศบาลเมืองกระบี่ ใช้งบประมาณกว่า 227 ล้านบาท เปิดเยี่ยมชมครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 และยังเปิดให้บริการต่อเนื่อง

ด้าน อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้ที่ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณหลายโครงการ สะท้อนความเห็น และข้อห่วงใยการใช้งบประมาณในหลายโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ดี แต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า หลายโครงที่ทุ่มงบลงไป สุดท้ายแล้ว การใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

การศึกษาและวางแผนให้รอบคอบตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มจัดทำแผนงานไปจนถึงการใช้งบประมาณ คือข้อเสนอแนะที่อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสะท้อนผ่านคอลัมน์หมายเลข 7 สื่อให้กับผู้มีอำนาจและผู้ที่คิดค้นโครงการต่าง ๆ ได้ตระหนักถึง เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยทำให้โครงการต่าง ๆ ซึ่งล้วนมีวัตถุประสงค์ที่ดี ให้ได้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง และทำให้เงินงบประมาณจำนวนมากได้ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าอย่างที่ควรจะเป็น

ขอบคุณภาพจาก : Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่