7HDร้อนออนไลน์

โลมาตายเกลื่อน นักวิจัยคาด สงครามรัสเซีย-ยูเครนเป็นต้นเหตุ

วันนี้ (12 พ.ค. 65) สำนักข่าวเดอะการ์เดียนรายงานว่า พบโลมาในทะเลดำตายเพิ่มขึ้นจนผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจากสงครามรัสเซียกับยูเครน โดยนักวิจัยเชื่อว่า มลภาวะทางเสียงที่เพิ่มสูงขึ้นในทะเลดำ อาจเป็นสาเหตุทำให้สัตว์จำพวกวาฬอพยพลงใต้โดยนับตั้งแต่เริ่มสงคราม กองทัพเรือรัสเซียประมาณ 20 ลำ ได้ประจำการอยู่ในทะเลดำ มีการจัดกิจกรรมทางการทหารอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้สัตว์จำพวกวาฬหนีลงใต้ไปยังชายฝั่งตุรกีและบัลแกเรีย ทำให้พวกมันเกยตื้นหรือติดอวนจับปลาในจำนวนที่สูงผิดปกติ

มูลนิธิวิจัยทางทะเลแห่งตุรกี (Tudav) ได้เผยว่า โลมา Delphinus delphis เกยตื้นในบริเวณชายฝั่งทะเลดำมากกว่า 80 ตัว และเผยว่าเป็นการเพิ่มขึ้นที่ผิดปกติ โดยโลมาประมาณครึ่งหนึ่งตายหลังจากเข้าไปพันกับอวนจับปลา แต่โลมาอีกครึ่งหนึ่งยังคงเป็นคำถามว่า “ตายได้อย่างไร” เนื่องจากไม่พบร่องรอยของอวนหรือบาดแผลจากกระสุนปืน

ด้าน Dr. Bayram Öztürk ประธานมูลนิธิวิจัยทางทะเลแห่งตุรกี ให้ข้อมูลว่า “การบาดเจ็บจากเสียง เป็นหนึ่งในความเป็นไปได้ แต่ไม่มีหลักฐานว่า “โซนาร์ความถี่ต่ำ” ส่งผลกระทบอะไรบ้างในทะเลดำ เพราะไม่เคยเห็นเรือหลายลำ และมีเสียงที่ดังมากเป็นเวลานานขนาดนี้ในทะเลดำ”

ส่วนทางบัลแกเรียก็เห็นด้วยกับทฤษฎีนี้ เนื่องจากตรวจพบสิ่งที่เหมือนกันในน่านน้ำบัลแกเรีย มีสัตว์จำพวกวาฬ 50 ตัว เข้าไปพันกับอวนเช่นกัน

ทั้งนี้ กองทัพเรือมักใช้คลื่นโซนาร์ ในการตรวจจับเรือดำน้ำของฝ่ายตรงข้ามจากระยะไกล ซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลต้องอาศัยเสียงในการสื่อสาร และในการดำรงชีวิต เสียงรบกวนใต้น้ำจึงมีผลกระทบที่รุนแรงต่อพวกมัน ซึ่งเสียงรบกวนจากสงครามอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ปลาและสัตว์จำพวกวาฬ ต้องอพยพหนีเสียงดังกล่าว จนไปติดอวนโดยบังเอิญมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง