ประเด็นเด็ด 7 สี

ภาครัฐ-เอกชน อบรมการปลูกกัญชา สร้างอาชีพและรายได้

ประเด็นเด็ด 7 สี - ภาครัฐ และภาคเอกชน จัดอบรมการปลูกต้นกัญชา เพื่อสร้างอาชีพ และรายได้ ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่

นายธวัช จรรุงพิรวศ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์ ร่วมกับ นางจินตนา ทับทิมทอง นายก อบต.ลำไทร พร้อมด้วย นายอิทธิกร ทับทิมทอง กำนันตำบลวังไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา จัดอบรมโครงการสนับสนุนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลลำไทร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความยากจน รวมถึงการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาขนในพื้นที่ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ และประชาชนทั่วไป รวม 25 คน เพื่อเรียนรู้วิธีการปลูกกัญชาตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต

นายก อบต.ลำไทร กล่าวว่า การจัดอบรมปลูกต้นกัญชาที่จะปลดล็อกในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากพระราชดำรัชในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อนำมาต่อยอดให้กับประชาชนให้มีการพัฒนาอาชีพ พัฒนารายได้ และหาแนวทางทำอย่างไรให้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบชุมชนของตำบลวังไทร

ภายในงานยังจัดกิจกรรมสาธิตการเพาะปลูกพืชกระท่อมตั้งแต่เป็นเมล็ดจนเป็นต้น รวมทั้งผลผลิตที่ได้จากต้นกัญชา ที่นำมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่ม เป็นชา ขนม และยารักษาโรคด้วย