ประเด็นเด็ด 7 สี

ศบค.สั่งเตรียมพร้อมรับเปิดเรียน จ่อคลายมาตรการเพิ่ม เดินหน้าสู่โรคประจำถิ่น

ประเด็นเด็ด 7 สี - ศบค.ระบุ สถานการณ์โควิด-19 มีทิศทางลดลงอย่างเห็นได้ชัด เตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบ 17 พฤษภาคม เดินหน้าสู่โรคประจำถิ่น

โดย ศบค. ขอบคุณประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมมือทำให้การติดเชื้อใหม่ มีทิศทางที่ลดลงทั่วประเทศ และเมื่อดูตัวเลขทั้งการติดเชื้อใหม่ ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิต ก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ศบค. เป็นห่วงผู้เสียชีวิตที่วันนี้อยู่ที่ 59 คน พบว่าทั้งหมดเป็นกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ จึงขอให้เร่งเข้าสู่การคัดกรองอย่างสม่ำเสมอ และเข้าระบบรักษาโดยเร็ว เพราะผู้เสียชีวิตหลายคน พบว่าติดเชื้อภายหลังมีอาการรุนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงที

นอกจากนี้ยังพบว่าผู้เสียชีวิตมีกว่า 70% หรือ 41 คน ไม่เคยรับวัคซีน อีก 15 คน ได้รับวัคซีน 2 เข็ม แต่ไม่ได้รับเข็มกระตุ้นหรือเข็ม 3 ภายใน 3 เดือน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

สำหรับมาตรการรับการเปิดภาคเรียน On-Site เต็มรูปแบบ 17 พฤษภาคมนี้ ล่าสุดเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป กว่า 5 ล้านคน ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 กว่า 95.53% เข็ม 2 จำนวน 78.47% ส่วนเด็กอายุ 6 ขวบ ถึง 12 ปี กว่า 5.2 ล้านคน ล่าสุดรับวัคซีนเข็มที่ 1 กว่า 52.99% และเข็ม 2 อีก 8.79% จึงขอให้ทางโรงเรียน และผู้ปกครองเร่งนำบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีน

ทั้งนี้จึงกำชับให้ทางโรงเรียน สถานศึกษา จัดสถานที่และความพร้อมของบุคคลาการ ทบทวนมาตรการต่าง ๆ เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน โดยยังเน้นมาตรการป้องกันส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

และวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น ครั้งแรก เพื่อเตรียมปรับรูปแบบบริหารจัดการ และผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติใหม่ และฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยกำหนดแผน มาตรการต่าง ๆ เข้าสู่โรคประจำถิ่นได้อย่างเหมาะสม