ประเด็นเด็ด 7 สี

นางรำ 462 คน รำนมัสการพระธาตุศรีสองรัก จ.เลย

ประเด็นเด็ด 7 สี - งานนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปี 2565

โดยในวันเปิดงาน ได้มีการรำบวงสรวงพระธาตุศรีสองรัก โดยใช้นางรำรวมทั้งสิ้น 462 คน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ครบรอบ 462 ปี โดยในวันพรุ่งนี้ จะมีการประกอบพิธีล้างธาตุ และคารวะธาตุ และในวันที่ 14 พฤษภาคม จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปนมัสการพระธาตุศรีสองรัก และพิธีแห่นาค และแห่น้ำสรงพระราชทานฯ รอบเมืองด่านซ้าย พิธีทำขวัญนาค ณ วัดโพนชัย ส่วนวันที่ 15 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงาน จะเป็นพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดโพนชัย พิธีบูชาพระธาตุ พิธีถวายต้นผึ้ง และพิธีสรงธาตุ สรงน้ำพระราชทานองค์พระธาตุศรีสองรัก พิธีเวียนเทียน พิธีจุดบั้งไฟและบรรพชาอุปสมบท เป็นต้น