เช้าข่าว 7 สี

อัญเชิญพระแม่โพสพ เริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ จ.นครราชสีมา

เช้าข่าว 7 สี - วันนี้ เป็นวันพืชมงคล พาคุณผู้ชมไปดูพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกษตรกรในหลายพื้นที่ถือฤกษ์เอาชัย ลงมือทำนาหว่านไถ บางที่มีพิธีกรรมฟ้อนรำ อัญเชิญพระแม่โพสพ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้พืชผลการเกษตรให้ได้ราคาดี

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา กำลังฟ้อนรำในพิธีอัญเชิญพระแม่โพสพ เนื่องในวันพืชมงคล โดยพิธีจัดขึ้นหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยาง มีนายไพรัตน์ อินทร์ปัญญา นายอำเภอเมืองยาง เป็นประธานในพิธี

พิธีกรรมนี้ ชาวบ้านจะนำหัวหมู ปลานึ่ง ข้าวเหนียว เหล้าขาว ขนมหวาน ผลไม้ อ้อยดำ และรวงข้าวมาเป็นเครื่องเซ่นไหว้ หลังจากนั้นจะประกอบพิธีโดยพราหมณ์ประจำอำเภอ เพื่ออัญเชิญพระแม่โพสพขึ้นสู่แท่นบูชา

นายอำเภอเมืองยาง กล่าวว่า พิธีดังกล่าวเกิดจากความศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อพระแม่โพสพ ประชากรในพื้นที่อำเภอเมืองยางประกอบอาชีพเกษตรกรมากถึงร้อยละ 90 การอัญเชิญรูปปั้นพระแม่โพสพมาประดิษฐานไว้หน้าที่ว่าการอำเภอ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรในพื้นที่ สร้างขวัญกำลังใจ โดยเชื่อว่า พระแม่โพสพ เป็นเทวีแห่งขวัญข้าว ที่คอยคุ้มครองดูแลอำนวยความสมบูรณ์ให้ต้นข้าวงอกงามได้ดี

การประกอบพิธีบวงสรวงเซ่นไหว้ทำขวัญพระแม่โพสพ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระแม่โพสพ และขอให้ช่วยดลบันดาลให้ข้าวเจริญงอกงาม อุดมสมบูรณ์ ออกรวงดี ไม่มีโรคแมลง ซึ่งทางอำเภอเมืองยางจะจัดพิธีบวงสรวงในทุกปีก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่

นอกจากที่นครราชสีมา เราไปดูพิธีกรรมเกี่ยวกับวันพืชมงคลที่จังหวัดอุทัยธานี โดยเกษตรกร หมู่ 1 ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง ได้ถือฤกษ์ดี ปล่อยพันธุ์ปลาลงกระชังเลี้ยงเพิ่ม มีทั้งลูกปลานิลและลูกปลาทับทิม รวมประมาณ 2,000 ตัว โดยราคาปลากระชังปัจจุบัน อยู่ที่กิโลกรัมละ 40-50 บาท

ทั้ง 2 จังหวัด ถือเป็นตัวอย่างของเกษตรกรที่ถือฤกษ์ดีเนื่องในวันพืชมงคล เอาฤกษ์เอาชัยลงมือทำการเกษตร และเกษตรกรในหลายพื้นที่ของประเทศไทย จะใช้วันเดียวเริ่มทำการเกษตร ส่วนพิธีกรรมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละพื้นที่ต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด