เช้าข่าว 7 สี

ออก 4 สูตรน้ำมันกัญชารักษามะเร็ง

เช้าข่าว 7 สี - องค์การเภสัชกรรม ออก 4 สูตรน้ำมันกัญชารักษามะเร็ง พร้อมบรรจุเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยากัญชารักษาโรค

องค์การเภสัชกรรม ผลิตน้ำมันสารสกัดกัญชาหยดใต้ลิ้น 4 รายการ ได้แก่ น้ำมันสารสกัดกัญชาสูตร THC เด่น รักษาผู้ป่วยมะเร็ง ที่มีภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด ปวดประสาท นอนไม่หลับ เบื่ออาหารหรือมีอาการปวดรุนแรง สูตรที่มี CBD เด่น รักษาโรคลมชักในเด็ก สูตรที่มี CBD และTHC สัดส่วน 1 ต่อ 1 ใช้รักษาเสริมผู้ป่วยมะเร็ง ที่นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ปวดปานกลางถึงรุนแรง และสูตร 4 น้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี THC สูงขึ้น อยู่ที่ 81 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พัฒนาขึ้นมารักษาผู้ป่วยมะเร็ง เช่นกัน

น้ำมันสารสกัดจากกัญชา ทั้ง 4 รายการ ได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ.2564 และได้ส่งมอบล็อตแรก ให้กับคลินิกกัญชานำร่องในทุกเขตสุขภาพ และคลินิกกัญชาในโรงพยาบาลภาครัฐ 126 แห่ง รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน 71 แห่ง ทั่วประเทศ

ตำรับยาสมุนไพรได้เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติฯ แล้ว 94 รายการ เป็นตำรับกัญชา 8 รายการ ช่วยให้คนไทยได้เข้าถึงยาถ้วนหน้า ต่อยอดภูมิปัญญาไทย

ยาจากกัญชา 8 รายการ เป็นตำรับยาแผนไทย 3 รายการ คือ ยาแก้ลม แก้เส้น, ยาศุขไสยาศน์ ยาทำลายพระสุเมรุ และยาน้ำมันกัญชา 5 รายการ เช่น น้ำมันกัญชา รักษาผู้ป่วยมะเร็ง ช่วยให้นอนหลับ ลดอาการปวดทรมาน นอกจากนี้ มียาน้ำมันกัญชารักษาผู้ป่วยโรคลมชักด้วย

สมุนไพรในบัญชียาหลักที่โดดเด่น ต้องยกให้ฟ้าทะลายโจร เป็นพระเอกในการรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นยาสมุนไพรธงนำ ที่ทำให้คนไทยเข้าถึงยา และรอดพ้นจากวิกฤตโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ป่วย ประชาชน และชุมชน กระทรวงสาธารณสุข เตรียมต่อยอดให้สรรพคุณทางการรักษามากยิ่งขึ้น