เช้านี้ที่หมอชิต

เคาะแล้ว สูตรคำนวณ สส.บัญชีรายชื่อ

เช้านี้ที่หมอชิต - กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง เห็นชอบ ใช้ 100 คำนวณสูตร สส.บัญชีรายชื่อแล้ว

ในที่สุดที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีมติแก้ไข 32 ต่อ 11 ใช้ 100 ในการคำนวณที่นั่ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ โดย นายสมชัย ศรีสุทธิยากร โฆษกคณะกรรมาธิการดังกล่าว แถลงว่า สูตรการคำนวณ 100 คน มาหารเฉลี่ยเพื่อหาจำนวน สส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค โดยไม่มีการกำหนดจำนวน สส.พึงมี ทั้งนี้ มีกรรมการเสียงข้างน้อยที่เห็นต่าง สงวนคำแปรญัตติไว้ เพื่อไปพิจารณาต่ออีกครั้งในวาระ 2-3 ในที่ประชุมรัฐสภา ได้แก่ นายระวี มาศฉมาดล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ และสมาชิกวุฒิสภา จำนวนหนึ่ง รวมถึงตนเองด้วย

ขณะที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล หลังจากกรรมาธิการดังกล่าวมีมติ ก็จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมรัฐสภา แต่ต้องติดตามดูการแปรญัตติ ที่หลายคนอาจผลักดันให้ใช้สูตร 500 หารในการคำนวณ