เช้านี้ที่หมอชิต

คุมเข้มส่งมอบบัตรเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.และ สก.

เช้านี้ที่หมอชิต - นับถอยหลังอีกแค่ 9 วัน ก็จะถึงวันที่คนกรุงเทพฯ รอคอย เตรียมตัวออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ สก. ล่าสุดเมื่อวานนี้ บัตรเลือกตั้งทั้งหมดตีพิมพ์เสร็จแล้ว และขนไปเก็บไว้อย่างปลอดภัย ที่สำนักงานเขต ทั้ง 50 แห่ง

บัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และบัตรเลือกตั้ง ผู้สมัคร สก. ได้ตีพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนัดหมายให้ตัวแทนจากสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เดินทางเข้ามารับบัตรเลือกตั้ง เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย

สำหรับการเดินทางเข้ามา มีขั้นตอนที่รัดกุมเพื่อความปลอดภัย บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามเข้ามาในพื้นที่ โดยจะแบ่งการรับบัตรออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า 25 เขต และช่วงบ่าย อีก 25 เขต โดยขั้นตอนในการส่งมอบบัตรจะมีคณะกรรมการร่วมตรวจสอบ และติดตามการดูแลจัดเก็บบัตรให้อยู่ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย รวมทั้งส่งมอบตราประทับประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้เฉพาะเขตพื้นที่นั้น ๆ

ข้อสังเกตบัตรเลือกตั้งครั้งนี้ สำหรับบัตรเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. จะมีขนาดใหญ่เท่า A4 เป็นบัตรสีน้ำตาล ส่วนบัตรเลือกตั้งผู้สมัคร สก.จะมีขนาดเล็กกว่า และใช้เป็นบัตรสีชมพู

ซึ่งเมื่อบัตรถูกส่งมายังสำนักงานเขต จะถูกจัดเก็บเอาไว้ภายในห้องที่ปิดมิดชิด แน่นหนา ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัย ห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาด จนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง 22 พฤษภาคมนี้ พร้อมจัดเวรยามเฝ้า 24 ชั่วโมง

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว เลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ : www.ch7.com/bangkokelection