7HD ร้อนออนไลน์

ชาวนาถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล ลงมือหว่านเมล็ดข้าว เริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก ท่ามกลางราคาปุ๋ย สารเคมี และ พลังงานแพงขึ้น วอนรัฐควบคุมราคา

( 13 พ.ค.65 ) เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ชลประทาน ถือฤกษ์ดี วันพืชมงคล ทำการลงมือ ปลูกข้าว  โดยเลือก ใช้วิธีการหว่านข้าว แบบน้ำตม  เพื่อให้การงอกของต้นข้าวได้ดี  โดยการทำนา เกษตรกรส่วนใหญ่ จะยึดวันดี  วันพืชมงคลเป็นการเริ่มต้นการเพาะปลูกตามความเชื่อ พืชผลทางการเกษตร เมื่อเริ่มทำการการเพาะปลูกในวันพืชมงคล จะเจริญงอกงาม ปราศจากศัตรูพืช และภัยธรรมชาติรบกวน ผลผลิตที่ได้จะดี

โดยเกษตรกรชาวนา ระบุว่า ในช่วงเข้าฤดูฝน โดยเฉพาะวันพืชมงคล จึงลงมือเพาะปลูกข้าว ซึ่งตามโบราณเชื่อว่า การลงมือเพาะปลูก ในช่วงในวันพืชมงคล ข้าว และ พืชผลทางการเกษตร จะเจริญงอกงาม ปราศจากศัตรูพืช และภัยธรรมชาติรบกวน ผลผลิตที่ได้จะดี  ซึ่งการลงมือเพาะปลูกข้าวในครั้งนี้ ต้องใช้ต้นทุนสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาปุ๋ย สารเคมี ที่มีการปรับราคาขึ้น เกือบสามเท่าตัวที่ปรับขึ้น  รวมถึงน้ำมันที่ปรับขึ้น จึงอยากฝากให้รัฐบาล เร่งแก้ปัญหา จากราคาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ที่สวนทางกับราคาข้าว 
ขณะที่ชาวนาส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน  ยังคงไม่ได้เริ่มทำการเพาะปลูกข้าว ยังรอน้ำฝน เป็นน้ำต้นทุนในการทำนา ซึ่ง คาดว่าในปีนี้ ปริมาณฝน ที่มาเร็วกว่าปีที่ผ่านมา จะทำให้การทำนา ได้เร็วขึ้น