7HD ร้อนออนไลน์

"ดร.เอ้" ลงพื้นที่ทุ่งสองห้อง ชูนโยบายเยียวยาประชาชนหลังโควิด-19 คลี่คลาย พร้อมเตรียมมาตรการรองรับเปิดเมือง

วันนี้ (13 พ.ค.65) นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดเคหะทุ่งสองห้อง ย้ำว่าสิ่งแรกที่จะทำให้กับคนหลักสี่ทุ่งสองห้อง คือการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะการประกอบอาชีพที่หลายคนสะท้อนว่าได้รับความเดือดร้อน ตกงาน ค้าขายไม่ได้ โดยหากได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จะกำหนดให้มีกองทุนสำหรับชุมชนนำไปใช้ ดูแลประชาชน เช่น การจ้างงาน สร้างอาชีพ อีกทั้งจะออกมาตรการ ลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้อยู่อาศัยรายเล็กและรายกลาง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเมืองด้วย โดยเฉพาะสถานศึกษา ที่จะต้องวางมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ได้

ส่วนปัญหาน้ำท่วม ก็ถือเป็นปัญหาสำคัญ นายสุชัชวีร์ ยืนยันว่าจะใช้ความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม มาประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมย้ำว่าหากได้เป็นผู้ว่าฯฯกทม. จะลงมาควบคุมการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง

สำหรับการปราศรัยใหญ่ครั้งที่ 2 ที่เขตสะพานสูงเย็นวันนี้ จะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น นำเสนอนโยบายอย่างรอบด้าน ขอให้ประชาชนติดตามทุกช่องทางการสื่อสารของนายสุชัชวีร์

อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ในเขตหลักสี่ - ทุ่งสองห้องหลายครั้ง นายสุชัชวีร์ เผยว่า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ประชาชนให้การสนับสนุน เพราะมีทีมผู้สมัคร สก. ที่ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง