ห้องข่าวภาคเที่ยง

เกษตรกรถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล เพาะปลูกข้าว หวังได้ผลผลิตดี

ห้องข่าวภาคเที่ยง - ไปดูบรรยากาศในหลายจังหวัด ที่ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล ลงมือทำการเกษตร โดยหวังว่าจะเป็นสิริมงคล ทำให้ปีนี้พืชผลการเกษตรราคาดี และยังสะท้อนถึงปัญหาปีนี้ที่ต้นทุนการทำการเกษตรสูงขึ้น ทั้งราคาปุ๋ย และน้ำมัน ที่ปรับตัวสูงขึ้น

เกษตรกรถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล เพาะปลูกข้าว จ.พิจิตร
ชาวนาในพื้นที่ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ได้ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล ลงมือปลูกข้าว โดยเลือกใช้วิธีการหว่านข้าวแบบน้ำตม ที่ทำให้การงอกของต้นข้าวได้ดี โดยเกษตรกรระบุว่า โบราณเชื่อว่าทำการเพาะปลูกในวันพืชมงคล ข้าวและพืชผลทางการเกษตรจะเจริญงอกงาม ปราศจากศัตรูพืช และภัยธรรมชาติ การปลูกข้าวในครั้งนี้ใช้ทุนสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาปุ๋ยที่มีราคาสูงขึ้นเกือบสามเท่าตัว อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคาต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นสวนทางกับราคาข้าวที่ถูกลง

ชาวนาถือฤกษ์ดีปลูกข้าว จ.ชัยนาท
ชาวนาในตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท ถือฤกษ์ดีลงมือไถนาปลูกข้าวเช่นเดียวกัน เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยหวังให้ปีนี้ให้ฝนตกดี มีน้ำมากเพียงพอให้ทำนาได้ตลอดปี จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำในยุคที่ราคาน้ำมันแพง พร้อมบอกว่า วันนี้เร่งไถที่นา จำนวน 40 ไร่ เพื่อจะได้หว่านข้าว แต่ตอนนี้ต้นทุนการปลูกข้าวสูงขึ้นมาก เพราะราคาน้ำมัน รวมทั้งค่าปุ๋ยแพงขึ้น ส่วนข้าวขายได้เกวียนละไม่ถึง 8,000 บาท จึงขอให้ฝนตกตามฤดูกาลจะได้มีน้ำเพียงพอจนถึงการเก็บเกี่ยว โดยไม่ต้องสูบน้ำ

เกษตรกรถือฤกษ์วันพืชมงคล ไถนา หว่านข้าว จ.ชัยภูมิ
ที่จังหวัดชัยภูมิ ในพื้นที่บ้านหนองแวง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ ได้ถือโอกาสฤกษ์ดีพากันไถนาหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวกันตั้งแต่ช่วงเช้า โดยเกษตรกรเชื่อกันว่าหากได้เริ่มไถนาหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในวันพืชมงคลแล้วจะทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตงอกงาม ในช่วงนี้เริ่มมีฝนตกทำให้ทุ่งนาเริ่มมีน้ำขัง ถ้าหากปีนี้ฝนไม่ทิ้งช่วงจะทำให้ผลผลิตข้าวปีนี้ดีไปด้วย อย่างไรก็ตามนาข้าวจะได้ผลผลิตดี ชาวนาจะต้องใส่ใจดูแลนาข้าวด้วย หวังว่าราคาข้าวปีนี้คงจะดีขึ้นไม่ตกต่ำเหมือนทุกปี