เจาะประเด็นข่าว 7HD

พระโคเสี่ยงทาย เศรษฐกิจดี อาจมีน้ำมากบ้าง

เจาะประเด็นข่าว 7HD - พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร ผลการเสี่ยงทายอาหารเลี้ยงพระโค โหรหลวงพยากรณ์ว่า เศรษฐกิจและธัญญาหารสมบูรณ์ นาที่ดอนจะได้ผลดี น้ำจะมากหน่อย

พระราชพิธีสำคัญสองพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์อย่างหนึ่ง ซึ่งประกอบพระราชพิธีในวันนี้ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

สำหรับพระโคในปีนี้ คือ พระโคพอ และ พระโคเพียง สายพันธุ์ขาวลำพูน พระโคในทางศาสนาพราหมณ์ หมายถึง เทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวร ซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็ง โดยกำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่รัชกาลที่ 1 เพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์

สำหรับผลการเสี่ยงทาย อาหารเลี้ยงพระโค 7 สิ่ง และผ้านุ่ง โหรหลวงทำนายว่า การเสี่ยงทายผ้านุ่งในปีนี้น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะสมบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่ สำหรับพระโคเลือกกินหญ้าและน้ำ ทำนายว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ พระโคกินถั่ว ทำนายว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี พระโคกินเหล้า ทำนายว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

ส่วนเกษตรกรหลายจังหวัดถือฤกษ์งามยามดีวันนี้ หว่านเมล็ดพืชและพันธุ์ข้าว อย่างชาวนาที่ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท ถือฤกษ์ดีลงมือไถนาปลูกข้าวเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยหวังให้ปีนี้ฝนตกดี มีน้ำมากเพียงพอให้ทำนาได้ตลอดทั้งปี นายลำพอง ภู่วงษ์ ชาวนาในพื้นที่ ตำบลนางลือ อำเภอเมือง บอกว่า เร่งไถที่นาจำนวน 40 ไร่ เพื่อจะได้หว่านข้าว แต่ตอนนี้ต้นทุนการปลูกข้าวสูงขึ้นมาก เพราะราคาน้ำมัน รวมทั้งค่าปุ๋ยแพงขึ้น ส่วนข้าวขายได้เกวียนละไม่ถึง 8,000 บาท จึงขอให้ฝนตกตามฤดูกาลจะได้มีน้ำเพียงพอจนถึงการเก็บเกี่ยว และข้าวได้ราคาดีขึ้นกว่าเดิม

ส่วนที่ จังหวัดสุรินทร์ หลายพื้นที่ก็ถือฤกษ์ดีวันนี้เช่นกัน พร้อมมีความหวังว่าข้าวปีนี้จะเจริญงอกงามให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย ขายข้าวได้ราคาแม้ว่าจะแบกรับต้นทุนมากขึ้น นายหัด กำลังมา อายุ 73 ปี เกษตรกรตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ ได้จ้างรถไถและคนหว่านข้าวหอมมะลิในแปลงนา 36 ไร่ แต่ก็มีปัญหาน้ำขังในนาเนื่องจากฝนมาก่อนฤดูกาล อีกทั้งราคาน้ำมันซึ่งทำให้ต้นทุนสูงมากกว่าทุกปี ก็หวังว่าจะได้ผลผลิตที่ดีและราคาที่ดีขึ้น ซึ่งปีที่ผ่านมาประสบปัญหาขาดทุนเนื่องจากข้าวราคาถูกมาก เลยเก็บเอาไว้ทำเมล็ดพันธุ์ เผื่อจะช่วยลดต้นทุนการทำนาลงมาได้บ้าง

ข่าวอื่นในหมวด