เจาะประเด็นข่าว 7HD

โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย เข้มมาตรการรับเปิดเทอม 17 พ.ค.นี้

เจาะประเด็นข่าว 7HD - โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ยอดติดเชื้อใหม่ ผู้ป่วยหนัก และเสียชีวิตลดต่อเนื่อง ขณะที่สั่งคุมเข้มเปิดเทอมเต็มรูปแบบสัปดาห์หน้า

โดยผู้ติดเชื้อใหม่ 7,779 คน และติดเชื้อเข้าข่ายตรวจ ATK อีก 7,893 คน รวมกว่า 15,600 คน โดย กรุงเทพมหานคร ยังติดเชื้อสูงสุดกว่า 2,600 คน 

ส่วนผู้หายป่วย 9,286 คน ยังรักษาตัวอยู่ 75,864 คน จำนวนนี้เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,277 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 644 คน ก็เป็นทิศทางที่ลดลง เหลืออัตราการครองเตียง 17.1% ส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้ 56 คน

ขณะที่การฉีดวัคซีนล่าสุด 135 ล้านโดส ซึ่งขณะนี้เน้นฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และหญิงมีครรภ์ รวมถึงเด็กนักเรียนให้ครอบคลุมและทั่วถึงก่อนเปิดภาคเรียนเต็มรูปแบบ

สำหรับการเปิดภาคเรียน On-Site เต็มรูปแบบ วันที่ 17 พฤษภาคมนั้น นายกรัฐมนตรี ย้ำให้สถานศึกษาเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งในห้องเรียน ในโรงเรียน และโดยรอบโรงเรียน เตรียมแผนเผชิญเหตุ รวมทั้งเตรียมพร้อม School Isolation กรณีพบผู้ติดเชื้อ หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยโรงเรียนไม่จําเป็นต้องปิดการเรียนการสอน

พร้อมขอให้ผู้ปกครองย้ำบุตรหลานไม่ถอดหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม ไม่นั่งติดกันทั้งเวลาเรียน คุยเล่น หรือรับประทานอาหาร และไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน หากเด็กมีอาการสงสัยให้ตรวจ ATK ถ้าพบเชื้อให้รักษาตัวที่บ้าน