ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบโครงการขุดลอกบึงสวดมนต์ จ.ชัยนาท

ข่าวภาคค่ำ - Tac Team ของ ป.ป.ช. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ และเพื่อให้ได้ข้อตกลงในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริต โครงการขุดลอกบึงสวดมนต์ จังหวัดชัยนาท ซึ่ง ป.ป.ช. มีความเป็นห่วงเรื่องอะไรบ้าง ไปติดตามได้ในคอลัมน์หมายเลข 7

โครงการขุดลอกบึงสวดมนต์ บึงธรรมชาติขนาดประมาณ 70 ไร่ หรือประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่หมู่ 9 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท แหล่งน้ำที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาและสำหรับใช้ทางการเกษตรของ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่จะถึงนี้ โดยใช้งบประมาณ 28.05 ล้านบาท แต่หลังดำเนินโครงการกลับพบกับปัญญาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วนมีเอกชนอ้างสิทธิ์ครอบครอง ทำให้งานล่าช้า มีพื้นที่ทิ้งดินไม่เพียงพอที่จะรองรับดินจากการขุดลอก ที่สำคัญน่าห่วงว่าโครงการดังกล่าวอาจจะไม่คุ้มค่าตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากอดีตที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ก็มีปริมาณน้ำน้อยจนทำให้บึงตื้นเขิน

ขณะที่ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ ที่รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 40 ในส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำให้มีการปรับลดงาน และจะต้องมีการปรับลดเงินที่ใช้ในโครงการลงตามเนื้องาน และคาดว่าการปรับลงงาน จะทำให้ที่ทิ้งดินจะเพียงพอ ส่วนเรื่องความคุ้มค่าของโครงการ เชื่อว่าจะสามารถรองรับปริมาณน้ำไว้ใช้ได้ตามจุดประสงค์ของโครงการ

ขณะที่ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 1 มีความเห็นว่า

ซึ่งหลังจากนี้โครงการดังกล่าวจะมีความคืบหน้าอย่างไร คอลัมน์หมายเลข 7 จะได้ติดตามมานำเสนออีกครั้ง