7HDร้อนออนไลน์

ลุ้นผลตรวจหาเชื้อก่อโรค ปลาร้าบองและผลิตภัณฑ์ 25 รายการ จากลัทธิประหลาด

วันนี้ (13 พ.ค.65) นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ได้รับตัวอย่าง น้ำ อาหาร เครื่องดื่มและชาสมุนไพร ทั้งหมด 25 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากสำนักลัทธิประหลาด จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  สาธารณสุขอำเภอคอนสาร และโรงพยาบาลคอนสาร ส่งตรวจสอบคุณภาพและเฝ้าระวังอันตรายต่อผู้บริโภค

สำหรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เก็บจากการลงพื้นที่สำรวจสำนักลัทธิประหลาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ มีเจ้าสำนักอ้างตัวเป็น “พระบิดา” ของทุกศาสนา มีอิทธิฤทธิ์รักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยของเสียของตัวเอง และสำนักดังกล่าวยังเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ได้แก่ ปลาร้าบอง ข้าวเกรียบปลา ถั่วทอด และเครื่องดื่ม โดยมีการกระจายสินค้าโดยจำหน่ายผ่านทั้งทางออนไลน์และรถเร่ตามหมู่บ้าน 

หมอศุภกิจ กล่าวต่อว่า ตัวอย่างทั้งหมดอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อก่อโรค วัตถุเจือปนอาหารและสารพิษที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา และจะแจ้งผลการตรวจให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด