ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ภาคใต้

เวลา 07.44 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังมณฑลทหารบกที่ 42 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ภาคใต้

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ออกหน่วยบริการตรวจรักษาพยาบาล ให้คำแนะนำในการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพแก่ประชาชน โดยวันนี้ มีผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 167 คน ปัญหาสุขภาพที่พบ อาทิ โรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคเกี่ยวกับระบบประสาท และโรคเกี่ยวกับดวงตา

จากนั้น ทอดพระเนตรการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ที่ได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองคอหงส์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ด้วยทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัดในพื้นที่อย่างครบวงจร เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิต

ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายกิตติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อนำไปฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัด ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 100 โดส เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

พร้อมกันนี้ ทรงเยี่ยมประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดมารับบริการฉีดวัคซีน และผ่าตัดทำหมัน รวมถึงการอบรม แจกเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า แก่ อสม. ผู้นำชุมชน เจ้าของสัตว์เลี้ยง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงความรุนแรงและอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ รวมทั้งเห็นความสำคัญของการให้ความร่วมมือในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมเต็มรูปแบบ มีการตรวจคัดกรองโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขให้กับประชาชนที่มารับบริการด้วย

โอกาสนี้ ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทรงร่วมผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข จำนวน 8 ตัว เพื่อควบคุมกำเนิดของประชากรสุนัข และลดจำนวนสุนัขจรจัดในพื้นที่ที่อาจเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขบางตัวที่ทรงดำเนินการผ่าตัดทำหมันนั้น พบความผิดปกติในร่างกาย อาทิ พบถุงน้ำที่รังไข่ และเนื้องอกที่เต้านม ซึ่งทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ได้ผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อย โดยวันนี้ มีประชาชนนำสุนัขและแมวไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 128 ตัว และมีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว รวม 110 ตัว

การเสด็จออกหน่วยแพทย์และสัตวแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในแต่ละครั้ง ทรงให้ความสำคัญทั้งสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม ตามหลักการสุขภาพหนึ่งเดียว ทรงวางรากฐานด้านสาธารณสุขให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการรักษา และการบำบัดป้องกันอย่างดีที่สุดอย่างทั่วถึง ด้วยการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งของประชาชนควบคู่กับการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนให้ปลอดจากโรคและภัยสุขภาพอย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นในหมวด