สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

เผยข่าวดี กยท.คาดปีนี้ ราคายางพาราสูงกว่า กก.ละ 60 บาท

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย จับตาสถานการณ์ยางพาราไทยอย่างใกล้ชิด เผยข่าวดีปีนี้ราคายางอาจจะพุ่งสูงกว่ากิโลกรัมละ 60 บาท

การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมยางล้อ แม้สงครามรัสเซีย-ยูเครน จะยังยืดเยื้อ แต่สงครามก็ส่งผลดีกับจีน ที่เป็นตลาดหลักในการส่งออกยางพาราของไทย ส่งผลให้ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ประเมินว่า ปี 2565 ความต้องการใช้ยางจะมากกว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น อินโดนีเซีย ใน 3 ปี ข้างหน้าผลผลิตยางพาราจะลดลง 30% เนื่องจากขาดแรงงาน ไม่มีแนวทางการจัดการ โรคใบร่วงที่ดีพอ และเกษตรกรหันไปปลูกปาล์มน้ำมันที่สร้างรายได้มากกว่า ดังนั้นทั้งหมดจะสะท้อนทำให้แนวโน้มราคายางปรับตัวสูงขึ้น คาดว่าจะสูงกว่ากิโลกรัมละ 60 บาท อย่างแน่นอน โดย กทย. จะเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอื่น เช่น ภัยธรรมชาติ ค่าระวางเรือ มาตรการกีดกันทางการค้าด้านคาร์บอนเครดิต อัตราแลกเปลี่ยน เงินเฟ้อ

ปี 2565 รัฐบาลยังไม่มีนโยบายประกันรายได้เรื่องยางพารา แต่เพื่อลดผลกระทบด้านราคา โดย กยท. มีนโยบายรองรับ เช่น การชะลอการเก็บน้ำยาง โครงการเก็บยางแห้งของผู้ประกอบการ โครงการแปรรูปยาง โดยบางโครงการ กยท. ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับมาตรการ ZERO CARBON กยท. จะเริ่ม Set Zero ในปี 2565 และมาวิเคราะห์ดูว่ามาตรการนี้ จะมีข้อดีข้อเสียกับภาคการเกษตรของเกษตรกร ชาวสวนยางอย่างไร เบื้องต้นมองว่าน่าเป็นโอกาสของเกษตรกรที่เห็นผลในทันทีและลดค่าใช้จ่ายได้