สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

ทำบุญวันวิสาขบูชา แบบ Next Normal อย.แนะหลักการเลือกสังฆทาน

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - สสส. ชวนชาวพุทธทำบุญวันวิสาขบูชา แบบ Next Normal สามารถทำบุญ ทำความดี ผ่านระบบออนไลน์ ขณะที่ อย. แนะนำชาวพุทธเลือกผลิตภัณฑ์ทำบุญถวายสังฆทาน มีประโยชน์ ปลอดภัยต่อพระภิกษุสงฆ์ ด้วยหลัก "4 ควร 1 ไม่" 

เนื่องในวันวิสาขบูชา ปีนี้ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย ชวนพุทธศาสนิกชน ทำบุญยุคใหม่ Next Normal "รู้ตื่น เบิกบาน วันวิสาขบูชา" เป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนาออนไลน์ เช่น บูชาบุคคลด้วยบุญดิจิทัลอัฐิ และสวดมนต์ให้ผู้วายชนม์ผ่านออนไลน์ เป็นมิติใหม่ของการทำบุญ ที่ยังคงสร้างความสุข ความสมดุลในการดำเนินชีวิต และยังถือว่าเป็นนวัตกรรมในการทำบุญ โดยพระสงฆ์สามารถเผยแผ่ให้ความรู้แก่พุทธศาสนิกชนได้ ส่วนพุทธศาสนิกชนได้ทั้งบุญและสติ ใครสนใจทำบุญออนไลน์ ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ "สงฆ์ไทย ไกลโรค"

ด้านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. แนะนำชาวพุทธ ผลิตภัณฑ์ทำบุญถวายสังฆทาน มีประโยชน์ ปลอดภัยต่อพระภิกษุสงฆ์ ด้วยหลัก "4 ควร 1 ไม่" ได้แก่

1.สิ่งของที่จะนำไปจัดชุดถวายสังฆทาน ควรเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อพระภิกษุ เช่น อาหาร ยาสามัญประจำบ้าน สบู่ แชมพู ยาสีฟัน น้ำยาล้างจาน และผงซักฟอก

2.เลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มี อย. รับรอง บรรจุในภาชนะที่สะอาด

3.เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ ดีต่อสุขภาพ สังเกตง่าย ๆ จะมีสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เกิดจากการบริโภคอาหารรสหวาน มัน เค็ม เกินความเหมาะสม

4.เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงฉลากถูกต้องตามกฎหมาย ระบุข้อมูลส่วนประกอบ ผู้ผลิต นำเข้า วันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ วิธีการเก็บรักษา วิธีการบริโภค ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร

5.ไม่นำผลิตภัณฑ์หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุมาจัดชุดสังฆทาน เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อพระสงฆ์ โดยเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน บรรจุภัณฑ์ต้องไม่บุบบี้ ไม่โป่งพอง ไม่มีรอยรั่ว ไม่เป็นสนิม

หากพบเห็นร้านจำหน่ายบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารหรือยาหมดอายุ หรือใกล้หมดอายุในชุดสังฆทาน แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Facebook : FDAThai และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

ข่าวอื่นในหมวด