ข่าวเด็ด 7 สี

หยุดยาว นักท่องเที่ยวเต็มหาดพัทยา จ.ชลบุรี

ข่าวเด็ด 7 สี - ช่วงวันหยุดยาวนี้ ชายหาดทั้งพัทยา เหนือ กลาง และใต้ เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาลงเล่นน้ำ เล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ จนเต็มหาด ทำให้เมืองพัทยากลับมาคึกคักอีกครั้ง

โดยผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ รวมถึงที่พักโรงแรม ระบุว่า หลังจากที่รัฐบาลประกาศเปิดประเทศและให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยได้เต็มรูปแบบต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในเมืองพัทยาบ้างแล้ว ส่งผลให้โรงแรมหลายแห่งถูกจองเต็มหมดแล้วในช่วงวันหยุดยาวนี้

ขณะที่ทางเทศบาลเมืองพัทยา ได้ประสานตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่ติดขัดบางช่วง