ข่าวเด็ด 7 สี

โรงเรียน ระดมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดใหญ่เตรียมเปิดภาคเรียน

ข่าวเด็ด 7 สี - ใกล้เปิดภาคเรียนใหม่ หนึ่งในโรงเรียน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ระดมเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ หรือ Big Cleaning เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม นี้ โดยวางแนวทางจัดการเรียนการสอน ทั้ง รูปแบบออนไซต์ และ ออนไลน์ นักเรียนทุกห้องเรียนจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพื่อสลับวันมาโรงเรียน และปฎิบัติตัวตามมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด