7HDร้อนออนไลน์

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบางแห่ง

14 พฤษภาคม 2565 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ได้ออกประกาศทำการปิดแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเพื่อให้การบริหารจัดการการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลและความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร และเป็นการเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว รวมทั้งมีความปลอดภัยในการท่องเที่ยว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช พิจารณา ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ.2565

โดยพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวบริเวณ เกาะรอกใน เกาะรอกนอก เกาะไหง หมู่เกาะห้า กองหินแดง หินม่วง ถ้ำไม้แก้ว  จะทำการปิดตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2565 นี้จนถึง 14 ตุลาคม 2565 แหล่งท่องเที่ยวบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา แหลมโตนด จะทำการปิดตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัว รวมทั้งมีความปลอดภัยในการท่องเที่ยว เนื่องจากเมื่อเข้าช่วงหน้าฝนมักจะมีคลื่นลมในทะเลค่อนข้างแรงและอาจจะเกิดอันตรายในการเดินเรือ