ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นางคาตาลิน โนวาก ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565

ฯพณฯ นางคาตาลิน โนวาก (Mrs. Katalin Novak) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการี กรุงบูดาเปสต์

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการี ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการี

ในปี 2566 ที่จะมาถึงนี้มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศของเราทั้งสอง เนื่องจากเป็นวาระครบ 50 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับฮังการี ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนานและความร่วมมือกันอย่างกว้างขวาง จะเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบไป
  
(พระปรมาภิไธย)
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง