7HD ร้อนออนไลน์

กทม.เร่งซ่อมผิวจราจร ระดมเทศกิจจัดการจราจรรับมือเปิดเทอม 17 พ.ค.นี้

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ว่า   ในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้  ทุกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 549 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 404 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา 64 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชน 81 โรงเรียนพร้อมเปิดเทอม ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตในพื้นที่ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรปฏิบัติหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป บริเวณด้านหน้าโรงเรียน สถานศึกษา ซอยแยกหรือจุดตัดที่มีปัญหาการจราจร 

โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรปฏิบัติหน้าที่รวม 549 นาย/วัน แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาคือ ช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน และช่วงหลังเลิกเรียน ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เทศกิจยังได้ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียน เช่น ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รปภ. ให้มีความรู้ด้านการปฏิบัติการอำนวยการจราจร เพื่อให้มีทักษะและร่วมปฏิบัติกับเจ้าที่เทศกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งมอบหมายสำนักการจราจรและขนส่ง ตรวจสอบสัญญาณไฟกระพริบและทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียนให้พร้อมใช้งาน ประสานกับทางกรมเจ้าท่า ตรวจสอบท่าเทียบเรือเพื่อปรับปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรง รวมถึงได้เพิ่มความเข้มงวดกวดขัน ไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าของผู้ค้าบนทางเท้า และผิวการจราจรในลักษณะกีดขวางทางเดินของเด็กนักเรียน บริเวณด้านหน้าและโดยรอบโรงเรียนอีกด้วย 

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาเร่งรัดโครงการก่อสร้างอยู่ในความรับผิดชอบที่มีการใช้พื้นผิวจราจรในการก่อสร้าง โดยให้แบ่งพื้นที่ดำเนินการเป็นช่วงๆ สำหรับดำเนินงานก่อสร้างเท่าที่จำเป็น ตลอดจนตรวจสอบดูแลสภาพผิวจราจรในพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยให้รถสัญจรผ่านโดยสะดวก ในส่วนโครงการก่อสร้างของหน่วยงานสาธารณูปโภคที่มีการใช้พื้นผิวจราจร ซึ่งตามคู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภค พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้เข้าดำเนินการก่อสร้างบนผิวจราจรได้ในช่วงเวลา 22.00 - 05.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรในช่วงเวลาปกติ ซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยตามประกาศคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติกำหนด กรณีที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จะต้องจัดซ่อมผิวจราจรชั่วคราว โดยการปิดผิวจราจรด้วยแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับระดับแผ่นคอนกรีต รวมถึงพื้นที่บริเวณขอบบ่อพักสายไฟฟ้าและสายสื่อสารให้เรียบเสมอกับผิวจราจรข้างเคียง และไม่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ชั่วคราวจนกว่าจะดำเนินการจัดซ่อมถาวรและคืนพื้นผิวจราจรให้กรุงเทพมหานคร อย่างก็ตามกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งกำชับหน่วยงานสาธารณูปโภคให้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการเดินทางสัญจร