ข่าวเด็ด 7 สี

ขอผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งให้แม่นยำ

ข่าวเด็ด 7 สี - กรุงเทพมหานคร ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่จะเดินทางออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ ผู้ว่าฯกทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ สก. ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ จดจำหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ต้องการเลือกให้ได้ เพื่อป้องกันการลืม หรือ ไม่แน่ใจหมายเลขที่ต้องการเลือกลงคะแนน เมื่อเข้าคูหาเลือกตั้งแล้ว เนื่องจากวันดังกล่าวจะมีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบโดยบัตรสีน้ำตาลจะเลือก ผู้ว่าฯ กทม. ส่วน สก.จะใช้ บัตรสีชมพู โดยบัตรทั้ง 2 สี จะไม่มีชื่อ หรือสัญลักษณ์ใด นอกจากหมายเลข สำหรับกากบาท ลงคะแนนเท่านั้น ดั้งนั้น จึงต้องจดจำหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.และ สก.ที่ต้องการและอาจเป็นคนละหมายเลขให้แม่นยำ

ในขณะที่หากผู้ที่ไม่สามารถออกมาไปใช้สิทธิได้ ก็สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 3 ช่องทาง คือแจ้งนายทะเบียนท้องถิ่นของตน ทำเป็นหนังสือชี้แจงเหตุทางไปรษณีย์ และออนไลน์ผ่านที่เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote ก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน หรือหลังการเลือกตั้ง 7 วัน

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว เลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ : www.ch7.com/bangkokelection